Assessorament tècnic residus, Informes Preliminars de Situació, permisos d’abocaments, estudis d’inundabilitat, Estudis d’Impacte Ambiental.