Realització d’aixecaments topogràfics per a obra civil, industrial, així com topografies de finques rústegues.