Com a pèrits agrícoles i ramaders podem realitzar les valoracions i peritacions, amb reconeixement professional davant l’administració de justícia.